Kungen Hemsidan kan Medlemmen ses andra Medlemmar samt kontakta de dar

Kungen Hemsidan kan Medlemmen ses andra Medlemmar samt kontakta de dar

SA 1 DEFINITIONER

Skriftligt tillsamman skriftligt avses i dessa allmanna forutsattning aven per mejl, per fax alternativ tillsamman bistand av nagot annat kommunikationsmedel saso med avsikt kungen teknikens position samt existerande uppfattningar ino samhallet kan likstallas med dessa. Denna definition innefatta med sidospar stav de kollapsa enar en annat kommunikationsmedel bestamt foreskrivs i dessa krav.

SAK 2 OFFENTLIGT, TILLAMPNINGAR

Villkor tillsamman annan ordalydelse alternativ kompletteringar alternativt andringar it do allmanna villkoren bestar uteslutande en fraktion forhallandet emellan parterna forsavitt och villi kriterium att bagge parterna uttryckligen har kommit overens ifall detta skriftligt.

ARTIKEL 3 REGISTRERING, MEDLEMSKAP

50plusmatch age tydligt tillstan att stryka fordubbla inskrivningar alternativt, forsavitt 50plusmatch inneha rimliga skal att formoda att det befinner si undran forsavitt nagon dubbel registrerin, att blockera nago inregistrering.

Medlemmen kan utse emella ett okostligt samt en fullvardigt Medlemskap. En fullvardigt Medlemskap skanker Medlemmen ytterligare mojligheter an ett gratis Medlemskap. Dom skild alternativen samt kostnaderna pro en fullvardigt Medlemskap anges pa Hemsidan.

Medlemmen garanterar att alla dom bestyr saso han/hon

odl att det kan bilda frandskap emella Medlemmarna. 50plusmatch tittar endas till att Medlemmarna tillat forbindelse med varandra samt har bara ett betydelse saso formedlare och kan allts ick stallas till svars forut Medlemmens/Medlemmarnas upptradande alternativ om det ick erhall marklig vanskapsforhallanden.

50plusmatch inneha sammanstallt Hemsidan med storsta mojliga skotsel. Varend upplysning gallande Hemsidan sasom stam Medlemmens image eller de meddelanden som Medlemmen skickat kommer av Medlemmen sjalv. Medlemmen ar jag ledar for att denna upplysning befinner si korrekt samt full. 50plusmatch age inget saso helst forpliktelse stav innehallet i nagon profil eller e besked.

att Hemsidan skal funka eller existera tillganglig hela tiden, att saken da ick bestar av markli virus, trojaner alternativ andra inkorrekt och/eller brister eller att dessa brister ska kunna avhjalpas (i tidrym);

50plusmatch forbehaller sig ratten att minska och/eller korrigera texten ino nago image alternativ e bud sasom lagts ut pa Hemsidan. 50plusmatch forbehaller sig aven ratten att vagra eller ta bort profilen och/eller meddelandet, utan att det har kungen nagot fason kan medfora att Medlemmen tillats ratt till skadeersattning. 50plusmatch age darutover riktigt att vagra, stryka alternativt justera e kort som Medlemmen age lagt ut, inte me att det ha skanke Medlemmen riktigt mot skadeersattning.

forsavit profilen och/eller meddelandet befinner si i dust tillsammans bra tradition alternativ inom dust tillsamman angaende grundnor sam bestammelse ino Nederlanderna.

SA 5 MEDLEMMARNAS SKYLDIGHETER

uppger intill inskrivningen eller som han/hon senare uppger i relation tillsammans Tjansten befinner si kompletta, korrekta samt aktuella samt att do ej innebara intrang gallande tredje parts jamstalldhe.

Medlemmen far inte bifoga marklig kontaktuppgifter saso telefonnummer, hemsidor alternativt mejladresser inom profilen. Medlemmen skal icke roja i profilen vilken cirka av medlemskap som han/hon ager. Igenom att fylla i profilen skanker Medlemmen fullmakt mot 50plusmatch att lagga ut do bestyr saso anges i profilen pa Hemsidan.

Medlemmen befinner si ino samtliga lagen sjalv ansvarig samt vara tvunge personligen sta at svars forut det innehall saso han/hon https://kissbrides.com/sv/blogg/karlek-med-aldersskillnad-mojlig/ lagger ut villi Hemsidan.

innehallet inom saken dar underrattelse sasom lagts ut icke befinner si ino dust tillsamman innevarande lagar och bestammelse inom Nederlanderna och att saken da icke ar orattmatig;

han/hon icke skall reta en annan Medlem med denna information, exempelvi – skad inte enbart – via att lagga ut diskriminerande eller forolampande texter och/eller texter tillsamman en sexuell eller sexuell laddning och/eller placer ut nakenbilder eller villi nagot annat fason, i enlighet me 50plusmatch’s bety, reta ett annan Medlem villi nagot ovrigt satt;

50plusmatch ager riktig att lasa meddelanden ibland Medlemmar sasom inneha lagts ut gallande Hemsidan forsavit 50plusmatch inneha rimliga fog att gissa att innehallet inom meddelandet icke uppfyller kraven enlig dessa allmanna kriterium.